KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani/Dziecka danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 6 w Zgierzu z siedzibą: ul. Gałczyńskiego 38, 95-100 Zgierz
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: przedszkole6zgierz@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza je : 
  1. w celu wykonania statutowych obowiązków Przedszkola Miejskiego nr 6 w Zgierzu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
  2. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu, w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. w celach analitycznych i statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu, w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3 dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak : 
  1. Podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa,
  2. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO)
 5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do: 
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
  5. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 RODO);
  7. wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego 
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji statutowych obowiązków Przedszkola Miejskiego nr 6 w Zgierzu oraz później przez okres: 
  1. Zgodnie z zapisami Ustawy z dn. 26.05.2011 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398, 650.)
  2. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa. 
 7. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu
data: 07-07-2020
data: 07-07-2020
data: 07-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 30-05-2018 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 328