KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Plany pracy

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U.z 2017r., poz. 1658).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

Koncepcja Pracy Przedszkola na lata 2017 – 2022:

Zadania:

 1. „Mali artyści są wśród nas”
 2. „Jestem sprawny i zdrowy – do wesołej zabawy zawsze gotowy!” 
 3. „Bądźmy razem, a nie obok!” - promujemy partnerską współpracę z rodzicami
 4. ” Przedszkolak badaczem i obserwatorem „
 5. „Przedszkolak Polakiem i obywatelem świata
 6. „Świat jest duży i piękny –aby umieć w nim poruszać się, pragnę poznać, co jest dobre, a co złe”–budowanie dziecięcego systemu wartości
 7. „Z nutą i pędzlem przez świat”–rozwijanie możliwości artystycznych dzieci poprzez wzbudzenie zainteresowania sztuką, kształcenie jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej i muzycznej.
 8. „Przedszkolak bliżej natury”–kształtowanie aktywnej postawy wobec przyrody poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej.
 9. „Z poezją za pan brat” –poezja jako źródło przeżyć estetycznych, inspiracja do działań plastycznych oraz niezbędny czynnik w rozwoju osobowości dziecka;

Roczny Plan Pracy Wychowawco – Dydaktycznej i Opiekuńczej w roku szkolnym 2017/2018:

 • Nabywanie wiadomości i umiejętności, rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych i przyrodniczych w codziennym życiu
 • Angażowanie rodziców dzieci do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno - wychowawczych i do życia przedszkolnego. 
 • Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyrody poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej

Plan Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018:

Źródła Planowania:

 1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.
 2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018
 3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2016/2017.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 5. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017

Zawartość Planu Nadzoru Pedagogicznego:

 1. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia prowadzonej w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zgierzu w roku szkolnym 2017/2018.
 2. Tematyka i termin przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej , opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
 3. Zakres wspomagania nauczycieli Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zgierzu do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Plan obserwacji nauczycieli w Miejskim Przedszkolu nr 6
 5. Zakres monitorowania w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zgierzu w roku szkolnym 2017/2018.

Szczegółowy plan nadzoru do wglądu w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zgierzu.

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu
data: 07-07-2020
wytworzył: Małgorzata Tomczak
data: 07-07-2020
data: 07-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 148